Menu A La Carte

Menu A La Carte

Menu Mùa Xuân

Menu Mùa Xuân

Menu Buffet

Menu Buffet

Menu Tiệc

Menu Tiệc

GRILLED 1
Cua Cốm 2 da nướng 1,080,000 vnđ / Kg

Double-shell Carb grilled

Cua nướng 690,000 vnđ / Kg

Grilled Crab

Ghẹ nướng Theo mùa

Grilled Swimming Crab

Hàu đút lò phô mai Zenbay 49,000 vnđ / con

Zenbay baked oyster with cheese (piece)

Hàu nướng xốt cay Zenbay 39,000 vnđ / con

Spicy grilled oyster (piece)

Tôm Càng đút lò Thermidor / nướng 1,290,000 vnđ / Kg

Baked King Prawm (Thermidor)/ Grilled King Prawm

Tôm Hùm baby đút lò Thermidor / nướng Theo mùa

Baked baby Lobster (Thermidor)/ Grilled baby Lobster

Tôm Hùm đút lò Thermidor / nướng Theo mùa

Baked Lobster (Thermidor) / Grilled Lobster

Tôm Hùm Nhung đỏ đút lò Thermidor / nướng Theo mùa

Baked Rock Lobster (Thermidor)/ Grilled Rock Lobster

Tôm sú nướng lá Cách 630,000 vnđ / Kg

Grilled Prawms with Creek Premna

GRILLED 3
Bò Úc nướng lá chanh/ Lá cách 169,000 vnđ / dĩa

Lime leaf grilled Australia Beef/ Creek Premna

Đùi Cừu nướng Zenbay 690,000 vnđ / cái

Zenbay grilled leg of Lamb

Gà Ta nướng ống tre xôi chiên 269,000 vnđ / dĩa

Bamboo-grilled Chicken

Hải sản đút lò Zenbay 139,000 vnđ / dĩa

Zenbay seafood au gratin

Mực một nắng nướng 269,000 vnđ / dĩa

One-sun-dried Squid with chili & salt

Mực Sữa nướng muối ớt 129,000 vnđ / dĩa

Salt & chili grilled Baby Squids

Ốc Đỏ nướng 450,000 vnđ / Kg

Grilled Red snails

Ốc Gai nướng tiêu xanh 450,000 vnđ / Kg

Grilled snail Spikes green pepper

Ốc Hoàng Hậu nướng mỡ hành 690,000 vnđ / Kg

Grilled Queen snail with green onion

Ốc Nhảy nướng 129,000 vnđ / dĩa

Grilled Jump snails

SALAD
Gỏi Bưởi hải sản 139,000 vnđ / dĩa

Pomelo with seafood salad

Gỏi Cá Zenbay 149,000 vnđ / dĩa

Zenbay Fish ceviche

Gỏi Quế vị chuối non Zenbay 129,000 vnđ / dĩa

Zenbay young Banana plant and Limnophila rugosa ceviche

Gỏi Tôm sú kiểu Thái 159,000 vnđ / dĩa

Thai-Inspired Prawn ceviche

SEAFOOD DELICE
Càng Cua bách hoa 89,000 vnđ / cái

Stuffed Crab claw

Chả giò Tôm Cua 109,000 vnđ / dĩa

Prawn & Crab spring rolls

Chạo Tôm bọc mía 69,000 vnđ / cái

Sugar cane Prawns

Cuốn Giòn hải sản Zenbay 49,000 vnđ / cuốn

Zenbay seafood croquette

KING PRAWN
Cà ri Tôm Càng 1,290,000 vnđ / Kg

King Prawn with curry

Tôm Càng hấp 1,290,000 vnđ / Kg

Steamed King Prawn

CRAB - SWIMMING CRAB
Cua Cốm 2 da hấp/ rang me 1,080,000 vnđ / Kg

Double-shell Crab steamed/ with tamarind sauce

Cua hấp/ Cua sốt X.O 690,000 vnđ / Kg

Steamed Crab/ Stir-fry Crab with X.O sauce

Cua lột chiên giòn 273,000 vnđ / dĩa

Deep fried soft shell Crabs

Cua rang me/ muối 690,000 vnđ / Kg

Crab with tamarind sauce / with salt

Ghẹ hấp Theo mùa

Steamed swimming Crab

FISH
Cá Bò giáp nấu lẩu ngót 990,000 vnđ / Kg

Stone Triggerfish sweet hot pot

Cá Chình nấu măng chua/ nấu xoài 890,000 vnđ / Kg

Eel fish sour bamboo shoots hot pot / green mango

Cá Mặt Quỷ hấp Hồng Kông Theo mùa

Steamed stone fish with soya sauce

Cá Mú hấp nấm Hồng Kông 690,000 vnđ / Kg

Steamed Grouper with soya sauce and mushrooms

Cá Mú sống nấu lẩu ngót 690,000 vnđ / Kg

Grouper (live) grilled with sweet hot pot

Cà ri Cá Tầm 650,000 vnđ / Kg

Sturgeon fish with curry

Cá Tầm hấp Hồng Kông/ nhúng rau rừng 590,000 vnđ / Kg

Sturgeon fish with soya sauce and mushrooms/ served with vegetables

Cá Tầm nấu măng chua/ nấu xoài 590,000 vnđ / Kg

Sturgeon fish sour bamboo shoots hot pot / green mango

PORK - BEEF - CHICKEN
Bò cuộn phô mai 159,000 vnđ / dĩa

Beef Rolls with cheese

Gà hấp bí Zenbay 289,000 vnđ / trái

Steamed Chicken with pumpkin sauce

Gà hấp mắm nhĩ 430,000 vnđ / con

Steamed Chicken with fish sauce

Vịt nướng Zenbay / Quay Sa Cha 390,000 vnđ / con

Zenbay-style grilled Duck / Roast Duck with Sa Cha sauce

SOUP - RICE SOUP
Cháo Cá hành gừng 45,000 vnđ / chén

Fish congee rice soup

Cháo Hàu 105,000 vnđ /thố

Fresh Oysters rice soup

Súp Bí đỏ kem tươi 45,000 vnđ / dĩa

Pumpkin cream soup

Súp Nấm hải sản 45,000 vnđ / chén

Seafood & Mushroom soup

GRILLED 2
Cá Bò giáp nướng muối ớt 990,000 vnđ / Kg

Grilled Stone Triggerfish with chili & salt

Cá Chình nướng muối ớt 890,000 vnđ / Kg

Grilled Eel fish with chili & salt

Cá Mặt Quỷ nướng muối ớt Theo mùa

Grilled Stone fish with chili & salt

Cá Mú nướng muối ớt 690,000 vnđ / Kg

Grilled Grouper with chili & salt

Cá Tầm nướng muối ớt 590,000 vnđ / Kg

Grilled Sturgeon fish with chili & salt

Ốc Hương nướng / cháy tỏi Theo mùa

Grilled Babylonia shell / with garlic

Sò Dương nướng mỡ tỏi 350,000 vnđ / Kg

Grilled Ocean Scallops with garlic oil

Sò Điệp đút lò 149,000 vnđ / dĩa

Oven-baked Scallops

Sò Mai nướng mỡ hành 69,000 vnđ / con

Grilled Seashell with green onion

Tu Hài đút lò Thermidor 850,000 vnđ / Kg

Baked Geoducks (Thermidor)

HOT POTS
Lẩu Cá nấu xoài Zenbay 690,000 vnđ / Kg

Zenbay fish and greeen mango hot pot

Lẩu Cua rào Zenbay/ nấu bầu 790,000 vnđ / Kg

Zenbay Rao Crab hot pot/ Calabash hot pot

Lẩu Gà da giòn 290,000 vnđ / lẩu

Chicken hot pot

Lẩu Gấc hải sản Zenbay 349,000 vnđ / lẩu

Zenbay seafood and Gac fruit hot pot

Lẩu Ghẹ Cua rào/ nấu bầu Theo mùa

Swimming Crab hot pot/ Calabash hot pot

Lẩu Nấm hải sản 329,000 vnđ / lẩu

Mushrooms seafood hot pot

Lẩu Thái hải sản 329,000 vnđ / lẩu

Thai seafood hot pot

SASHIMI
Cá Hồi fillet xốt mù tạt 139,000 vnđ / dĩa

Fillet of Salmon with wasabi sauce

Cá Hồi Sashimi 139,000 vnđ / dĩa

Raw Salmon (Sashimi)

Hàu Sống 35,000 vnđ / con

Raw Oyster

LOBSTER - MANTIS SHRIMP - ROCK LOBSTER
Tôm Hùm baby hấp Theo mùa

Steamed Baby Lobster

Tôm Hùm hấp Theo mùa

Steamed Lobster

Tôm Hùm Nhung đỏ hấp Theo mùa

Steamed Rock Lobster

Tôm Tích hấp bia / nước dừa Theo mùa

Mantis Shrimp steamed beer/ Coconut water

Tôm Tích rang me/ tỏi Theo mùa

Mantis Shrimp with tamarind sauce/ with garlic

TIGER PRAWN
Tôm Sú đốt muối cổ điển 190,000 vnđ / dĩa

Classic fried Prawns with salt

Tôm Sú hấp dừa 630,000 vnđ / Kg

Coconut steamed Prawns

Tôm Sú rang muối tuyết 190,000 vnđ / dĩa

Deep fried Prawns with salt & pepper

Tôm Sú ủ muối 190,000 vnđ / dĩa

Prawns baked with salt

SHELLFISH
Chem Chép hấp Pháp 139,000 vnđ / thố

French style Mussels

Chem Chép hấp sả 139,000 vnđ / thố

Steamed Mussels with lemongrass

Nghêu hấp húng quế 129,000 vnđ / thố

Thai Basil steamed Clams

Nghêu hấp Pháp Zenbay 139,000 vnđ / thố

Zenbay Clams Marinière

Nghêu hấp Thái 139,000 vnđ / thố

Thai-style steamed Clams

Ốc Đỏ hấp tiêu xanh 450,000 vnđ / Kg

Steamed Red snails with green pepper

Ốc Giác (hấp/ gỏi) 690,000 vnđ / Kg

Steamed of Bailer shell / salad

Ốc Hoàng Hậu hấp 690,000 vnđ / Kg

Steamed Triton snail

Ốc Hương hấp/ rang muối tuyết Theo mùa

Steamed Babylonia shell/ Babylonia shell with salt

Ốc Nhảy cháy tỏi/ xào bơ/ hấp sả 129,000 vnđ / dĩa

Jump Snails sauteed with garlic/ butter/ lemongrass

SQUID
Mực Ống xốt ớt hiểm Zenbay 179,000 vnđ / dĩa

Zenbay Calamari with bird’s eye chili sauce

Mực Sữa chiên nước mắm 129,000 vnđ / dĩa

Baby Squids sauteed with fish sauce

RICE & NOODLES
Cơm chiên Cá mặn 99,000 vnđ / dĩa

Salted Fish fried rice

Cơm chiên hải sản 139,000 vnđ / dĩa

Seafood fried rice

Cơm trộn hải sản nồi đất 159,000 vnđ / nồi

Claypot seafood rice

Mì xào hải sản 135,000 vnđ / dĩa

Yellow noodle sauteed with seafood

Miến xào Cua Zenbay 169,000 vnđ / dĩa

Zenbay crab meat glass noodle

MUSHROOM & VEGETABLE
Đọt Su Su xào bò 129,000 vnđ / dĩa

Chayote Shoots sauteed with beef

Đọt Su Su xào hải sản 149,000 vnđ / dĩa

Chayote Shoots sauteed with seafood

Đọt Su Su xào tỏi 69,000 vnđ / dĩa

Chayote Shoots sauteed with garlic

Đọt Su Su xào trứng 89,000 vnđ / dĩa

Chayote Shoots sauteed with eggs

Hoa Kim Châm xào bò 129,000 vnđ / dĩa

Hemerocallis Citrine flower sauteed with beef

Hoa Kim Châm xào hải sản Zenbay 149,000 vnđ / dĩa

Zenbay Hemerocallis Citrine flower sauteed with seafood

Hoa Kim Châm xào nấm 99,000 vnđ / dĩa

Hemerocallis Citrine flower sauteed with mushrooms

Hoa Kim Châm xào tỏi 79,000 vnđ / dĩa

Hemerocallis Citrine flower sauteed with garlic

Nấm thập cẩm xào bò 139,000 vnđ / dĩa

Mixed mushrooms sauteed with beef

Nấm thập cẩm xào hải sản 159,000 vnđ / dĩa

Mixed mushrooms sauteed with seafood