Menu A La Carte

Menu A La Carte

Menu Mùa Xuân

Menu Mùa Xuân

Menu Buffet

Menu Buffet

Menu Tiệc

Menu Tiệc

GRILLED 1
Cua Cốm 2 da nướng Theo mùa / Seasonal

Double-shell Carb grilled

Cua nướng 690,000 vnđ / Kg

Grilled Crab

Ghẹ nướng Theo mùa / Seasonal

Grilled Swimming Crab

Hàu đút lò phô mai Zenbay 49,000 vnđ / con

Zenbay baked oyster with cheese (piece)

Hàu nướng xốt cay Zenbay 39,000 vnđ / con

Spicy grilled oyster (piece)

Tôm Càng đút lò Thermidor / nướng 1,290,000 vnđ / Kg

Baked King Prawm (Thermidor)/ Grilled King Prawm

Tôm Hùm baby đút lò Thermidor / nướng Theo mùa / Seasonal

Baked baby Lobster (Thermidor)/ Grilled baby Lobster

Tôm Hùm đút lò Thermidor / nướng Theo mùa / Seasonal

Baked Lobster (Thermidor) / Grilled Lobster

Tôm Hùm Nhung đỏ đút lò Thermidor / nướng Theo mùa / Seasonal

Baked Rock Lobster (Thermidor)/ Grilled Rock Lobster

Tôm sú nướng lá Cách 630,000 vnđ / Kg

Grilled Prawms with Creek Premna

GRILLED 3
Bò Úc nướng lá chanh/ Lá cách 169,000 vnđ / dĩa

Lime leaf grilled Australia Beef/ Creek Premna

Đùi Cừu nướng Zenbay 690,000 vnđ / cái

Zenbay grilled leg of Lamb

Gà Ta nướng ống tre xôi chiên 269,000 vnđ / dĩa

Bamboo-grilled Chicken

Hải sản đút lò Zenbay 139,000 vnđ / dĩa

Zenbay seafood au gratin

Mực một nắng nướng 269,000 vnđ / dĩa

One-sun-dried Squid with chili & salt

Mực trứng nướng muối ớt 129,000 vnđ / dĩa

Salt & chili grilled Baby Squids

Ốc Đỏ nướng Theo mùa / Seasonal

Grilled Red snails

Ốc Gai nướng tiêu xanh Theo mùa / Seasonal

Grilled snail Spikes green pepper

Ốc Hoàng Hậu nướng mỡ hành Theo mùa / Seasonal

Grilled Queen snail with green onion

Ốc Nhảy nướng 129,000 vnđ / dĩa

Grilled Jump snails

SALAD
Gỏi Bưởi hải sản 139,000 vnđ / dĩa

Pomelo with seafood salad

Gỏi Cá Zenbay 149,000 vnđ / dĩa

Zenbay Fish ceviche

Gỏi Quế vị chuối non Zenbay 129,000 vnđ / dĩa

Zenbay young Banana plant and Limnophila rugosa ceviche

Gỏi Tôm sú kiểu Thái 159,000 vnđ / dĩa

Thai-Inspired Prawn ceviche

SEAFOOD DELICE
Càng Cua bách hoa 89,000 vnđ / cái

Stuffed Crab claw

Chả giò Tôm Cua 109,000 vnđ / dĩa

Prawn & Crab spring rolls

Chạo Tôm bọc mía 69,000 vnđ / cái

Sugar cane Prawns

Cuốn Giòn hải sản Zenbay 49,000 vnđ / cuốn

Zenbay seafood croquette

KING PRAWN
Cà ri Tôm Càng 1,290,000 vnđ / Kg

King Prawn with curry

Tôm Càng hấp 1,290,000 vnđ / Kg

Steamed King Prawn

CRAB - SWIMMING CRAB
Cua Cốm 2 da hấp/ rang me Theo mùa / Seasonal

Double-shell Crab steamed/ with tamarind sauce

Cua hấp/ Cua sốt X.O 690,000 vnđ / Kg

Steamed Crab/ Stir-fry Crab with X.O sauce

Cua lột chiên giòn 273,000 vnđ / dĩa

Deep fried soft shell Crabs

Cua rang me/ muối 690,000 vnđ / Kg

Crab with tamarind sauce / with salt

Ghẹ hấp Theo mùa / Seasonal

Steamed swimming Crab

FISH
Cá Bò giáp nấu lẩu ngót 990,000 vnđ / Kg

Stone Triggerfish sweet hot pot

Cá Chình nấu măng chua/ nấu xoài Theo mùa / Seasonal

Eel fish sour bamboo shoots hot pot / green mango

Cá Mặt Quỷ hấp Hồng Kông Theo mùa / Seasonal

Steamed stone fish with soya sauce

Cá Mú hấp nấm Hồng Kông 690,000 vnđ / Kg

Steamed Grouper with soya sauce and mushrooms

Cá Mú sống nấu lẩu ngót 690,000 vnđ / Kg

Grouper (live) grilled with sweet hot pot

Cà ri Cá Tầm 650,000 vnđ / Kg

Sturgeon fish with curry

Cá Tầm hấp Hồng Kông/ nhúng rau rừng 590,000 vnđ / Kg

Sturgeon fish with soya sauce and mushrooms/ served with vegetables

Cá Tầm nấu măng chua/ nấu xoài 590,000 vnđ / Kg

Sturgeon fish sour bamboo shoots hot pot / green mango

PORK - BEEF - CHICKEN
Bò cuộn phô mai 159,000 vnđ / dĩa

Beef Rolls with cheese

Gà hấp bí Zenbay 289,000 vnđ / trái

Steamed Chicken with pumpkin sauce

Gà hấp mắm nhĩ 430,000 vnđ / con

Steamed Chicken with fish sauce

Vịt nướng Zenbay / Quay Sa Cha 390,000 vnđ / con

Zenbay-style grilled Duck / Roast Duck with Sa Cha sauce

SOUP - RICE SOUP
Cháo Cá hành gừng 45,000 vnđ / chén

Fish congee rice soup

Cháo Hàu 105,000 vnđ /thố

Fresh Oysters rice soup

Súp Bí đỏ kem tươi 45,000 vnđ / dĩa

Pumpkin cream soup

Súp Nấm hải sản 45,000 vnđ / chén

Seafood & Mushroom soup

GRILLED 2
Cá Bò giáp nướng muối ớt 990,000 vnđ / Kg

Grilled Stone Triggerfish with chili & salt

Cá Chình nướng muối ớt Theo mùa / Seasonal

Grilled Eel fish with chili & salt

Cá Mặt Quỷ nướng muối ớt Theo mùa / Seasonal

Grilled Stone fish with chili & salt

Cá Mú nướng muối ớt 690,000 vnđ / Kg

Grilled Grouper with chili & salt

Cá Tầm nướng muối ớt 590,000 vnđ / Kg

Grilled Sturgeon fish with chili & salt

Ốc Hương nướng / cháy tỏi Theo mùa / Seasonal

Grilled Babylonia shell / with garlic

Sò Dương nướng mỡ tỏi 350,000 vnđ / Kg

Grilled Ocean Scallops with garlic oil

Sò Điệp đút lò 149,000 vnđ / dĩa

Oven-baked Scallops

Sò Mai nướng mỡ hành 69,000 vnđ / con

Grilled Seashell with green onion

Tu Hài đút lò Thermidor Theo mùa / Seasonal

Baked Geoducks (Thermidor)

HOT POTS
Lẩu Cá nấu xoài Zenbay 690,000 vnđ / Kg

Zenbay fish and greeen mango hot pot

Lẩu Cua rào Zenbay/ nấu bầu 790,000 vnđ / Kg

Zenbay Rao Crab hot pot/ Calabash hot pot

Lẩu Gà da giòn 290,000 vnđ / lẩu

Chicken hot pot

Lẩu Gấc hải sản Zenbay 349,000 vnđ / lẩu

Zenbay seafood and Gac fruit hot pot

Lẩu Ghẹ Cua rào/ nấu bầu Theo mùa / Seasonal

Swimming Crab hot pot/ Calabash hot pot

Lẩu Nấm hải sản 329,000 vnđ / lẩu

Mushrooms seafood hot pot

Lẩu Thái hải sản 329,000 vnđ / lẩu

Thai seafood hot pot

SASHIMI
Cá Hồi fillet xốt mù tạt 139,000 vnđ / dĩa

Fillet of Salmon with wasabi sauce

Cá Hồi Sashimi 139,000 vnđ / dĩa

Raw Salmon (Sashimi)

Hàu Sống 35,000 vnđ / con

Raw Oyster

LOBSTER - MANTIS SHRIMP - ROCK LOBSTER
Tôm Hùm baby hấp Theo mùa / Seasonal

Steamed Baby Lobster

Tôm Hùm hấp Theo mùa / Seasonal

Steamed Lobster

Tôm Hùm Nhung đỏ hấp Theo mùa / Seasonal

Steamed Rock Lobster

Tôm Tích hấp bia / nước dừa Theo mùa / Seasonal

Mantis Shrimp steamed beer/ Coconut water

Tôm Tích rang me/ tỏi Theo mùa / Seasonal

Mantis Shrimp with tamarind sauce/ with garlic

TIGER PRAWN
Tôm Sú đốt muối cổ điển 190,000 vnđ / dĩa

Classic fried Prawns with salt

Tôm Sú hấp dừa 630,000 vnđ / Kg

Coconut steamed Prawns

Tôm Sú rang muối tuyết 190,000 vnđ / dĩa

Deep fried Prawns with salt & pepper

Tôm Sú ủ muối 190,000 vnđ / dĩa

Prawns baked with salt

SHELLFISH
Chem Chép hấp Pháp 139,000 vnđ / thố

French style Mussels

Chem Chép hấp sả 139,000 vnđ / thố

Steamed Mussels with lemongrass

Nghêu hấp húng quế 129,000 vnđ / thố

Thai Basil steamed Clams

Nghêu hấp Pháp Zenbay 139,000 vnđ / thố

Zenbay Clams Marinière

Nghêu hấp Thái 139,000 vnđ / thố

Thai-style steamed Clams

Ốc Đỏ hấp tiêu xanh Theo mùa / Seasonal

Steamed Red snails with green pepper

Ốc Giác (hấp/ gỏi) Theo mùa / Seasonal

Steamed of Bailer shell / salad

Ốc Hoàng Hậu hấp Theo mùa / Seasonal

Steamed Triton snail

Ốc Hương hấp/ rang muối tuyết Theo mùa / Seasonal

Steamed Babylonia shell/ Babylonia shell with salt

Ốc Nhảy cháy tỏi/ xào bơ/ hấp sả 129,000 vnđ / dĩa

Jump Snails sauteed with garlic/ butter/ lemongrass

SQUID
Mực Ống xốt ớt hiểm Zenbay 179,000 vnđ / dĩa

Zenbay Calamari with bird’s eye chili sauce

Mực trứng chiên nước mắm 129,000 vnđ / dĩa

Baby Squids sauteed with fish sauce

RICE & NOODLES
Cơm chiên Cá mặn 139,000 vnđ / dĩa

Salted Fish fried rice

Cơm chiên hải sản 139,000 vnđ / dĩa

Seafood fried rice

Cơm trộn hải sản nồi đất 159,000 vnđ / nồi

Claypot seafood rice

Mì xào hải sản 135,000 vnđ / dĩa

Yellow noodle sauteed with seafood

Miến xào Cua Zenbay 169,000 vnđ / dĩa

Zenbay crab meat glass noodle

MUSHROOM & VEGETABLE
Đọt Su Su xào bò 129,000 vnđ / dĩa

Chayote Shoots sauteed with beef

Đọt Su Su xào hải sản 149,000 vnđ / dĩa

Chayote Shoots sauteed with seafood

Đọt Su Su xào tỏi 69,000 vnđ / dĩa

Chayote Shoots sauteed with garlic

Đọt Su Su xào trứng 89,000 vnđ / dĩa

Chayote Shoots sauteed with eggs

Hoa Kim Châm xào bò 129,000 vnđ / dĩa

Hemerocallis Citrine flower sauteed with beef

Hoa Kim Châm xào hải sản Zenbay 149,000 vnđ / dĩa

Zenbay Hemerocallis Citrine flower sauteed with seafood

Hoa Kim Châm xào nấm 99,000 vnđ / dĩa

Hemerocallis Citrine flower sauteed with mushrooms

Hoa Kim Châm xào tỏi 79,000 vnđ / dĩa

Hemerocallis Citrine flower sauteed with garlic

Nấm thập cẩm xào bò 139,000 vnđ / dĩa

Mixed mushrooms sauteed with beef

Nấm thập cẩm xào hải sản 159,000 vnđ / dĩa

Mixed mushrooms sauteed with seafood